مدیریت و راهبری ایمنی

مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است. همانگونه که یک مدیر برای بهره وری و سود آوری مسئولیتی سنگین دارد. در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق

مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است. همانگونه که یک مدیر برای بهره وری و سود آوری مسئولیتی سنگین دارد. در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است.

اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی
مدیریت و راهبری ایمنی

تولید از دست رفته ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا بدست آید. اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود وجود ندارد. این نکته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها 15 درصد از مشکلات سازمان یا کارخانه ممکن است به وسیله کارکنان حل و کنترل شود. در صورتی که 85 درصد این مشکلات را می توان از طریق مدیریت مهار کرد.

عوامل اصلی در مدیریت ایمنی

  1.  برنامه ریزی ایمنی
  2.  سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن
  3.  هدایت برنامه های ایمنی
  4.  کنترل عملکردها و نتایج حاصله

بهداشت و ایمنی چیست؟

بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست. در مقابل ایمنی به معنای محافظت کردن کارکنان از آسیب های مربوط به حوادث کاری است.

این عوامل حائز اهیمت است. زیرا کارکنانی که از سلامتی برخور دارند و در محیطی ایمن کار می کنند, ثمر بخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند.

ایمنی در افزایش بهره وری

لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، به طور مستقیم تأثیر دارد.

  • به طور کلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل می دهند.
  • بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاه ها و تجهیزات مواد خام، محصولات یا محیط کار می شود. و یا صدمات غیر قابل جبران جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت.
  • همه افراد باید از زیان های مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند.
  • علاوه بر اینها از همه مهمتر همه باید به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت آنها توجه کنند. در واقع لازم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد و عوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند. و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند.

ایمنی محیط کار

کلاه ایمنی صنعتی و کاربرد آن در صنعت
محیط کار ایمن و سالم

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد. مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت.

ایمنی چیست؟  ایمنی عبارت است از: فراهم آوردن موجباتی که از بیماری ها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.

حوادث ناشی از کار

هر سال میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند. که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان های اقتصاد می گردند. و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است.

تعریفی برای حادثه

آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف می کند و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد مینماید، حادثه نامیده می شود.

در دایره المعارف سازمان بین المللی کار، حادثه چنین تعریف شده است: ((حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب می شود)).

تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از؛ حادثه ای که در حین انجام کار اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد. یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود.

دلایل ایجاد حوادث

حوادث معمولا نتیجه شرایط و یا عملیات نامطمئن و نا ایمن است. شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر به عنوان نمونه، لیز بودن زمین بدلیل ریختن آب، یا ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است.

عملیات نامطمئن و نا ایمن از سوی کارکنان به دلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات ایجاد می شود. باید توجه داشت که تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد شد. بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه خطای انسانها به وجود می آیند.

البته برخی حوادث نیز به دلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط کاری نا ایمن رخ می دهد. اما در بیشتر موارد به ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی نمی شود یا توصیه های ایمنی و احتیاط های لازم نادیده گرفته می شود.

فهرست مطالب