چشم گربه ای ترافیکی

یکی از مهم ترین تجهیزاتی که برای افزایش دید به رانندگان کمک می کند و مسیر را به شکل بهتری برای آن ها مشخص می کند و همچنین در شرایط جوی نامساعد مانند هوای بارانی

یکی از مهم ترین تجهیزاتی که برای افزایش دید به رانندگان کمک می کند و مسیر را به شکل بهتری برای آن ها مشخص می کند و همچنین در شرایط جوی نامساعد مانند هوای بارانی و یا مه به خوبی دیده می شود گل میخ و چشم گربه ای ترافیکی می باشد این دسته از علائم برجسته ترافیکی به کاهش بروز حوادث و افزایش امنیت در جاده و معابر کمک زیادی می کند.که در ادامه به انواع و کاربرد های آن ها می پردازیم.

چشم گربه ای ترافیکی در دو مدل چشم گربه ای پلاستیکی و چشم گربه ای آلومینیومی ، (یک طرفه و دو طرفه) تولید می شود که بر اساس کاربرد و سفارش مشتری در محل مورد نظر به کار برده می شود.

فهرست مطالب